MVO duurzaamheid

MVO / Duurzaamheid hoort uiteraard bij het zakendoen van nu! Er gebeurt veel op dit gebied. Door duurzame producten te leveren en te gebruiken nemen wij onze verantwoordelijkheid voor ecologische, maatschappelijke en economische waarden.

MVO is natuurlijk meer dan een paar goede maatregelen. Ook wij moeten continue een afweging maken wat voor Office Projects de meest duurzame werkwijze is. Het is gedachtegoed dat wij meenemen in onze dagelijks handelen. Dit is een continue en dynamisch proces. Voor komende jaren zijn onze speerpunten: Duurzaam inkopen en leveren.

Wat is onze ambitie op langere termijn?

MVO wordt een integraal onderdeel van onze manier van werken. We richten ons onder meer op zuinig energiegebruik en het gebruiken en leveren van duurzame materialen en bedrijfsmiddelen.

Wij streven naar:

  • ecologische ambitie (Planet): we werken aan een uitgebreide collectie cradle to cradle en volledig recyclebare producten
  • maatschappelijke ambitie (People): wij zijn blijvend in dialoog met onze relaties om hun en onze doelen, maatregelen en activiteiten goed te kunnen afstemmen en onze diensten te verbeteren
  • economische ambitie (Profit): wij zijn een stabiele partner met een financieel sterke basis

Duurzaam inkopen Duurzaam omgaan met grondstoffen en arbeid is een actueel en maatschappelijk gedragen thema. Als totaalleverancier kan Office Projects dit verder stimuleren door onder meer:

  • in te kopen bij leveranciers die voldoen aan onze hoge criteria;
  • groene stroom te gebruiken;
  • duurzaam geproduceerd hout en papier (met FSC-certificaat of daaraan gelijkwaardig) te gebruiken en te leveren);

Duurzaamheidsverklaring Office Projects 2020